Výskyt kůrovce

V roce 2008 se přehnala přes naši obec velká větrná smršť. Dokonce se říkalo, že to mělo být tornádo. Po chvilce tohoto větrného řádění zůstaly polámané a pokácené lesní porosty v Horkách a na lesní stráni nad obcí zvané Nohavice. Také to odneslo několik střech v naší vesničce. Po této události nastoupily do lesa těžební party a ty tuto kalamitu likvidují. Vytěžené dřevo se odváží velikými stroji a auty do zpracovatelských dřevařských závodů. Po otevřených místech v lesním porostu se do dřeva nastěhoval  brouček, který toto dřevo požírá a ničí. Jmenuje se kůrovec. Po tomto kácení se lesní stráň proměnila v obrovské mýtiny, ze kterých je překrásný výhled a rozhled do podhůří Železných hor, což dokládají fotografie pořízené z těchto míst. Mýtiny a průseky jsou vysazovány novými porosty. Listnáče jsou chráněny oplocenkami a jehličnany jsou natírány přípravkem proti okusu.  

Fotografie poskytl pan Václav Zajíc a František Macháček


 

Fotogalerie: Výskyt kůrovce