Rok 2023 je vložen do záložky Dění  v obci v ročnících

Rok 2023

Úmrtí

 

No a teď  bohužel správa o úmrtí. Nejdříve zesnula naše bývalá občanka paní Jaroslava Steklá rozená v obci Žlebské Chvalovice. A tak abych to upřesnil, rodina Steklých se odstěhovala do Podmok a Jaroslava se později provdala do Parubic za pana Poláka. Po jeho úmrtí se seznámila s panem Josefem Rumlem žijícím v Lovčicích, kde ukončila svoji životní pouť. Budiž ji zemně lehkou.

Další úmrtí bylo oznámeno, že zemřel pan Karel Sixta ze Žlebské Lhotky. Pan Karel byl svobodný mládenec a jeho povaha byla obdivuhodná. Nikdy neměl   k nikomu žádnou závist, byl pracovitý, měl rád své okolí a nikoho nezarmucoval. Odešel v tichosti ve svém rodném domě i když sám  a sám. 

 

Úprava návsi ve Žlebských Chvalovicích v roce 2023

Práce začaly 27.9. 2023, tím, že bylo provedeno frézování stávajícího povrchu. Dále 30.9. byl proveden ořez větví na lípách a místními občany odstraněna  túje, aby se mohlo pokračovat s další úpravou návsi. 2.10. přijíždí mechanizace pana Římka z Kostelce u Heřmanova Městce a provádí zemní práce. ( Odstranění nepotřebné zeminy, kamenných obrubníků, a přípravu na jejich znovuosazení. Jsou u toho potřebné ruční práce. Vše si firma sama zaměřuje a provádí za dohledu pana starosty obce ing. Jana Budinského, který na vše dohlíží a kontroluje. A tak pokračují práce podle harmonogramu každý den k úspěšnému dokončení. Bude to vlastně osazení obrubníků, přemístění křížku, úprava povrchu na okolku zeminou, ostatní. Zda se bude provádět osázení nějakými keři se ještě neví, ale bude to jistě důstojná náves v naší obci Žlebské Chvalovice.

Dále bych chtěl napsat, že paní Ludmila Blažková před přemístěním křížku nové místo posvětila svěcenou vodou a také s modlitbou. Přemístění a nové oplocení u křížku provede také firma co provádí veškeré práce. Asfaltový povrh provede firma SUS Třemošnice.

 

Oprava tarasu

Oprava tarasu v průhonu, až na okraj návsi. To znamená rozebrání stávajícího tarasu, odbagrování pozemku na parcelním čísle 26/2. Dále bude proveden základ a poté vyzdění opěrné zdi ze ztraceného bednění a ukončení betonovou hlavou. Tyto práce, které provádí firma Rupol z nedalekého Ronova nad Doubravou se dělají proto, aby mohl být vybudován chodník v této lokalitě.

 

Korunovace krále Karla třetího. Byla úžasnou podívanou pro celý svět. Této korunovace  na pozvání byl také náš prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou. Pár byl velice hezky a půvabně oblečen k této korunovaci a také bylo našemu prezidentu umožněno prohodit několik slov s jeho výsosti Britským králem Karlem třetím. Při tomto setkání se králi rozzářily oči.

Pálení čarodějnic

Poslední dubnová noc je již spojována tradičně s upálením čarodějnic. Po celé republice se rozhoří tisíce ohňů a vater, u kterých se lidé sejdou především kvůli světským radovánkám, jako třeba k zábavě při tomto aktu. Málo kdo si už tuto noc spojí s magickými rituály, v něž věřili naši předci, kteří jim přisuzovali obrovskou moc.

 

Sobota 22.4.2023

Naší obci Žlebské Chvalovice projíždí veteráni klubu z nedalekého autoklubu z Přelouče. Byla to velice nádherná podívaná na krásné automobily a také motocykly různých značek. V naší obci měli zastávku s pohoštěním v místním pivovaru. Byl to opravdu nádherný zážitek, a tak jsem také pořídil několik fotek, které budou umístěny na paulinova.rajce.idnes.cz/Veterani_Zl.Chvalovice_2023/

 

Výroční členská schůze rybářů při SDH Žlebské Chvalovice, která se koná v sobotu 14.4.2023 v 18.00 v hostinci U Horálků.

Účast členů povinná, občerstvení zajištěno Vladimír Polák předseda klubu.

 

Velikonoce

 

Velikonoční svátky v roce 2023.

Velikonoce: V letošním roce začínají 2.4.2023 Květnou nedělí. Připomíná vstup Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde byl vítán palmovími listy. Také se v tento den nemělo nic péct.

Modré pondělí: Na modré pondělí by se nemělo pracovat, mimo hospodyněk a modrou barvou se vyzdobovaly kostely.

Šedé úterý nebo žluté: Žluté nebo Šedé,  podle počasí, které je v dubnu vrtkavé, typické, žluté slunečné, šedé zamračené.

Škaredá středa: Je to den, kdy Jidáš zradil Ježíše Krista prý není dobré se tento den mračit, mít špatnou náladu, která by však mohla trvat celý rok.

Zelený čtvrtek: zelený čtvrtek je pro křesťany znamením  odpouštění a roucho při bohoslužbě se nosí zelené.

Velký pátek: Je den, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován, na tento den se drží velký půst, nemá se hýbat se zemí, má celkem 3 části. Bohoslužba slova, uctívání kříže a přijímání.

Bílá sobota: Znamenala konec půstu, vymetala se špína z domácností a také se někde bílilo. Ženy a dívky barvily vajíčka a chlapci pletli pomlázky.

Boží hod velikonoční: Také se tomuto dni říká Den Páně. V tento den Vstal Ježíš Kristus z mrtvých, na jeho vstání se světily mazance, beránci, vejce a různá jídla. Kdo přišel na návštěvu tak byl obdarován.

Velikonoční pondělí: Je tradiční den pomlázky ráno chodí chlapci na koledu a vyšlehat děvčata ze sousedství. Touto tradicí jim přinesou dlouhé mládí, krásu, zdraví, chuť do práce a života. Za odměnu dostanou barevné pentle na pomlázku, barevná vajíčka a také někde něco pro zahřátí ( alkohol).

Vím že jsem nenapsal přesný popis jednotlivých velikonočních dní , ale aspoň něco. Vždyť někteří ani neví co jsou to za svátky.

 

 

 

 

 

Maškara

18.2.2023 ve Žlebských Chvalovicích se obnovuje po dvou letech maškarní průvod. Začátek  ve 12.30 sobotu od místního hostince, tomuto veselí vyhrává kapela pana Pecky z Turkovic. Maškarního průvodu se zúčastnilo mnoho pěkných masek a počasí jim přálo. Bylo se na co dívat. Masopustní skotačení, bylo zakončeno maškarní zábavou v místním hostinci. Níže odkaz na album panímVeselé, která tyto fotografe pořídila

www.rajce.net/a18343911