ROK 2021

Likvidace lípy na návsi:

Ti co likvidaci lípy prováděli se sešli po deváté hodině sobotního dopoledne 20 února 2021. Nejdříve si odklidili stávající informační plochu  a poté jeden z těch kácejících vylezl na lípu a upevnil provaz, který měl zajišťovat pád a směr pádu lípy. A to se podařilo ,lípa padla a okamžitě po pádu začala likvidace stromu. Jednotliví kácející se pustili s nervou do likvidace a dá se říct , že v malé chvilce  byla lípa zbavena menších větví a poté také vlastního těla. Drobné snětě byly uloženy do kontejneru a ty silné a celé tělo lípy bylo  odvezeno .Celá akce byla ukončena úklidem návesského prostranství. Tak chci také připomenout, že tyto stromy sázel pan Pekař a po mnoha letech ten pan Chramosta se svým synem co tento strom likvidoval shodou okolností bydlí tam co jeho předchůdce stromy sázel. A já jsem pamětník jak sázení těch stromů tak i jejich zániku. FM

 

Úmrtí

 

A tak píši smutnou správu , že naše řady opouští pan Josef Blažek ve věku 77 let. Po vychození základní školy se vyučil řemeslu zednickému a v této profesi pracoval celý  život  v různých stavebních firmách. Pro připomenutí poslední  a odchod do důchodů byl ze  závodu Hedvikov Třemošnice. Po vojně se šťastně oženil. Jeho manželka Ludmila pochází z Moravy z obce Blatnička, společně  vychovali 3 děti a  žili ve Žlebských Chvalovicích v rodinném domě uprostřed obce v č.p.9.

Pepa byl velice činným občanem naší obce. Členem dobrovolných hasičů byl od roku 1965 a to od 8. dubna do 5. ledna 2021. Tak jestli jsem dobře počítal, tak byl členem dobrovolných hasičů celkem 55 let a 272dní. A od roku 1990 byl zvolen starostou sboru a tuto funkci vykonával po dobu 24 let. Také byl členem místního sokola a dlouholetým členem v obecním zastupitelstvu. Dlouhá léta upravoval naší obec v různých akcích zvlášť při sečení trávy v parcích a hlavně pří udržování místního hřbitova.Byl to velice oblíbený občan naší vesnice. Budiž mu právem věnována tichá vzpomínka. Čest jeho památce. Nejvíce bude chybět jeho milované rodině a všem v naší obci. F.M.

Vzhledem, k dalšímu onemocnění covedem  rodině datum  poslední rozloučení s panem Blažkem bude teprve upřesněno.

Pro vzpomínku na Pepu několik fotografií www.rajce.net/a17128491

 

 


 

 

 

Akce nová zvonice:

V naší obci v části ,, obickách“ byla postavena velmi hezká stylová zvonice , na pěkném rozvětveném podstavci, se šindelovou střechou, s malým zvonem a také s lanem na klinkání. Zvonice je postavena v místech příjezdu do obce Žlebské Chvalovice. Za  tuto zvonici patří poděkování , těm co měli ten nápad o realizaci zvonice

 

 Události roku 2020 jsou přidány do složky dění v obci v ročnících.