ROK 2021

Sběr nebezpečného a nadměrného odpadu

 

Je sobota 2. října 2021 a na návsi se sjíždí mnoho osobních automobilu s vleky plnými nepotřebných věcí. Čekají na příjezd nákladních aut na odvoz jak nebezpečného tak i směsného domácího odpadu. Kolem desáté hodiny se nákladní automobily dostavují a začíná nakládka různého domácího odpadu. Je neuvěřitelné, kolik se v domácnostech nachází nepotřebných věcí. A tak bylo vše naloženo a asi po hodině a půl auta odjíždí a náves zase zůstává netčená a čistá. F. M .

 

Další ročník cyklistického závodu 25. 9. 2021.

 

 Sobota - nejdříve odstartovaly ty nejmenší, někteří i s rodiči, bylo na ně pěkné podívání s jakou vervou se pustili do závodu jménem JOSEFINA. Další start byl různých motocyklových značek a ve 13.00 byl odstartován hlavní závod dospělých. Start a cíl byl ve Žlebských Chvalovicích, tentokrát ne u hostince, ale na místním hřišti, kde se po ukončení budou předávat ceny za jednotlivá umístění. Nakonec bude pohoštění, zábava a také popovídání o celkovém pěkném závodu jak těch nejmenších tak i těch dospělých. Bylo také pořízeno několik fotek. Nebyl jsem účastníkem těchto závodů, byl jsem jen přihlížející. Myslím, že závod je velmi náročný a pak po jízdě na kole se ještě běhá další kolo. Tak bych si přál, aby tento závod jménem JOSEFINA vydržel v naší obci co nejdéle. Dík pořadatelům. F. M

paulinova.rajce.idnes.cz/Josefina_cup_2021/

 

V naší obci je hlavním sportem fotbal, který začal v roce 1944.

 Byl také přerušen, a to v roce 1958. Toto přerušení trvalo až do roku 1971, kdy byl znovu obnoven. Zvolil se výbor, který byl následující. Předsedou oddílu byl zvolen pan ing. Vít Daněk, vedoucím oddílu Jan Polák, jednatelem Karel Spěvák, pokladníkem Jaroslav Klásek, hospodářem Václav Cyprián, politickovýchovným pracovníkem Václav Polák, trenérem mužstva František Macháček. Za ty roky se výbor několikrát změnil, vždy k dobré věci. Trenér byl stále stejný i když měl krátké přerušení, kde ho vystřídal Jiří Pelikán. Funkce trenéra Macháčka byla ukončena na vlastní žádost v roce 2004. Jak jsem předeslal na začátku, že hlavním sportem je fotbal, tak oddíl pořádal sportovní akce například volejbal, nohejbal, hokej na rybníce a také různé akce pro veřejnost, maškary, kácení máje, stínání kohouta, shazování kozla, věneček. V dnešní době oddíl hraje třetí třídu v okrese Chrudim. V letošním roce byly zrušeny čtvrté třídy a vznikly dvě třetí. Náš oddíl kopané byl zařazen do skupiny B, ve které je  deset mužstev. Horní Bradlo, SK Vítanov, SK Dřenice, Bojanov, Vraclav, Luže B, Svratouch B, Nasavrky B, Miřetice B, sokol ‚Žlebské Chvalovice. Začátek fotbalového klání začíná ve skupině B. 28.- 29. 8. 2021. Chvalovice přivítají na svém stadionu SK. Dřenice B. Tak se uvidí jaká byla příprava na soutěž. Přeji jim hodně fotbalového štěstí a co nejvíce bodů v tabulce. Já říkám, že přece v každé tabulce je pro každé mužstvo místa dost. Ke sportovišti byla vybudována nová komunikace ve východní části stadionu je nové sportoviště pro mládež i dospělé a také funguje při akcích občerstvení. Bylo pořízeno několik fotografií. F.M. www.rajce.net/a17412075

 

Oprava místních komunikací

Obec Žlebské Chvalovice opravuje místní komunikace a také provádí  velkou úpravu u obecního úřadu. Já jsem tuto akci sledoval a nafotil několik obrázku z těchto akcí. paulinova.rajce.idnes.cz/Opravy_komunikaci_Zl.Chvalovice/

Likvidace lípy na návsi:

Ti co likvidaci lípy prováděli se sešli po deváté hodině sobotního dopoledne 20 února 2021. Nejdříve si odklidili stávající informační plochu  a poté jeden z těch kácejících vylezl na lípu a upevnil provaz, který měl zajišťovat pád a směr pádu lípy. A to se podařilo ,lípa padla a okamžitě po pádu začala likvidace stromu. Jednotliví kácející se pustili s nervou do likvidace a dá se říct , že v malé chvilce  byla lípa zbavena menších větví a poté také vlastního těla. Drobné snětě byly uloženy do kontejneru a ty silné a celé tělo lípy bylo  odvezeno .Celá akce byla ukončena úklidem návesského prostranství. Tak chci také připomenout, že tyto stromy sázel pan Pekař a po mnoha letech ten pan Chramosta se svým synem co tento strom likvidoval shodou okolností bydlí tam co jeho předchůdce stromy sázel. A já jsem pamětník jak sázení těch stromů tak i jejich zániku. FM

 

Úmrtí

 

A tak píši smutnou správu , že naše řady opouští pan Josef Blažek ve věku 77 let. Po vychození základní školy se vyučil řemeslu zednickému a v této profesi pracoval celý  život  v různých stavebních firmách. Pro připomenutí poslední  a odchod do důchodů byl ze  závodu Hedvikov Třemošnice. Po vojně se šťastně oženil. Jeho manželka Ludmila pochází z Moravy z obce Blatnička, společně  vychovali 3 děti a  žili ve Žlebských Chvalovicích v rodinném domě uprostřed obce v č.p.9.

Pepa byl velice činným občanem naší obce. Členem dobrovolných hasičů byl od roku 1965 a to od 8. dubna do 5. ledna 2021. Tak jestli jsem dobře počítal, tak byl členem dobrovolných hasičů celkem 55 let a 272dní. A od roku 1990 byl zvolen starostou sboru a tuto funkci vykonával po dobu 24 let. Také byl členem místního sokola a dlouholetým členem v obecním zastupitelstvu. Dlouhá léta upravoval naší obec v různých akcích zvlášť při sečení trávy v parcích a hlavně pří udržování místního hřbitova.Byl to velice oblíbený občan naší vesnice. Budiž mu právem věnována tichá vzpomínka. Čest jeho památce. Nejvíce bude chybět jeho milované rodině a všem v naší obci. F.M.

Vzhledem, k dalšímu onemocnění covedem  rodině datum  poslední rozloučení s panem Blažkem bude teprve upřesněno.

Pro vzpomínku na Pepu několik fotografií www.rajce.net/a17128491

 

 


 

 

 

Akce nová zvonice:

V naší obci v části ,, obickách“ byla postavena velmi hezká stylová zvonice , na pěkném rozvětveném podstavci, se šindelovou střechou, s malým zvonem a také s lanem na klinkání. Zvonice je postavena v místech příjezdu do obce Žlebské Chvalovice. Za  tuto zvonici patří poděkování , těm co měli ten nápad o realizaci zvonice

 

 Události roku 2020 jsou přidány do složky dění v obci v ročnících.