Rok 2023

Oprava tarasu

Oprava tarasu v průhonu, až na okraj návsi. To znamená rozebrání stávajícího tarasu, odbagrování pozemku na parcelním čísle 26/2. Dále bude proveden základ a poté vyzdění opěrné zdi ze ztraceného bednění a ukončení betonovou hlavou. Tyto práce, které provádí firma Rupol z nedalekého Ronova nad Doubravou se dělají proto, aby mohl být vybudován chodník v této lokalitě.

 

Korunovace krále Karla třetího. Byla úžasnou podívanou pro celý svět. Této korunovace  na pozvání byl také náš prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou. Pár byl velice hezky a půvabně oblečen k této korunovaci a také bylo našemu prezidentu umožněno prohodit několik slov s jeho výsosti Britským králem Karlem třetím. Při tomto setkání se králi rozzářily oči.

Pálení čarodějnic

Poslední dubnová noc je již spojována tradičně s upálením čarodějnic. Po celé republice se rozhoří tisíce ohňů a vater, u kterých se lidé sejdou především kvůli světským radovánkám, jako třeba k zábavě při tomto aktu. Málo kdo si už tuto noc spojí s magickými rituály, v něž věřili naši předci, kteří jim přisuzovali obrovskou moc.

 

Sobota 22.4.2023

Naší obci Žlebské Chvalovice projíždí veteráni klubu z nedalekého autoklubu z Přelouče. Byla to velice nádherná podívaná na krásné automobily a také motocykly různých značek. V naší obci měli zastávku s pohoštěním v místním pivovaru. Byl to opravdu nádherný zážitek, a tak jsem také pořídil několik fotek, které budou umístěny na paulinova.rajce.idnes.cz/Veterani_Zl.Chvalovice_2023/

 

Výroční členská schůze rybářů při SDH Žlebské Chvalovice, která se koná v sobotu 14.4.2023 v 18.00 v hostinci U Horálků.

Účast členů povinná, občerstvení zajištěno Vladimír Polák předseda klubu.

 

Velikonoce

 

Velikonoční svátky v roce 2023.

Velikonoce: V letošním roce začínají 2.4.2023 Květnou nedělí. Připomíná vstup Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde byl vítán palmovími listy. Také se v tento den nemělo nic péct.

Modré pondělí: Na modré pondělí by se nemělo pracovat, mimo hospodyněk a modrou barvou se vyzdobovaly kostely.

Šedé úterý nebo žluté: Žluté nebo Šedé,  podle počasí, které je v dubnu vrtkavé, typické, žluté slunečné, šedé zamračené.

Škaredá středa: Je to den, kdy Jidáš zradil Ježíše Krista prý není dobré se tento den mračit, mít špatnou náladu, která by však mohla trvat celý rok.

Zelený čtvrtek: zelený čtvrtek je pro křesťany znamením  odpouštění a roucho při bohoslužbě se nosí zelené.

Velký pátek: Je den, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován, na tento den se drží velký půst, nemá se hýbat se zemí, má celkem 3 části. Bohoslužba slova, uctívání kříže a přijímání.

Bílá sobota: Znamenala konec půstu, vymetala se špína z domácností a také se někde bílilo. Ženy a dívky barvily vajíčka a chlapci pletli pomlázky.

Boží hod velikonoční: Také se tomuto dni říká Den Páně. V tento den Vstal Ježíš Kristus z mrtvých, na jeho vstání se světily mazance, beránci, vejce a různá jídla. Kdo přišel na návštěvu tak byl obdarován.

Velikonoční pondělí: Je tradiční den pomlázky ráno chodí chlapci na koledu a vyšlehat děvčata ze sousedství. Touto tradicí jim přinesou dlouhé mládí, krásu, zdraví, chuť do práce a života. Za odměnu dostanou barevné pentle na pomlázku, barevná vajíčka a také někde něco pro zahřátí ( alkohol).

Vím že jsem nenapsal přesný popis jednotlivých velikonočních dní , ale aspoň něco. Vždyť někteří ani neví co jsou to za svátky.

 

 

 

 

 

Maškara

18.2.2023 ve Žlebských Chvalovicích se obnovuje po dvou letech maškarní průvod. Začátek  ve 12.30 sobotu od místního hostince, tomuto veselí vyhrává kapela pana Pecky z Turkovic. Maškarního průvodu se zúčastnilo mnoho pěkných masek a počasí jim přálo. Bylo se na co dívat. Masopustní skotačení, bylo zakončeno maškarní zábavou v místním hostinci. Níže odkaz na album panímVeselé, která tyto fotografe pořídila

www.rajce.net/a18343911

 

ROK 2022

 
Události roku 2022 jdou v záložce dění vobci v ročnících

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 19.10.2022

 

 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Žlebské Chvalovice ve středu od 18.00.hodin.

Program zasedání: zpráva starosty obce o celkovém dění a finanční situaci, na účtu je 650.000 Kč, v pokladně je něco málo přes osm tisíc. Zastupitelé měli k projednání jednotlivých bodů programu zasedání pomůcku v promítání programu na stěnu. Hlavním bodem večera byla volba starosty a místostarosty. Volba byla povedena návrhem a pak odsouhlasena zastupitelstvem. Starostou obce byl zvolen pan Ing. Jan Budinský a místostarostkou paní Ing. Sobotková. Následovala volba jednotlivých předsedů výborů finanční paní Radka Rossi a kontrolní pan Jan Jaroš, členy finančního výboru jsou paní Anna Šindelářová a paní Věra Rolencová a členy  kontrolního výboru  jsou Bc. Kamil Tymel a Ing. Jiří Matějovič.Ověřovatelé zápisu pan Josef Blažek a pan Jaroslav Kutílek. Také bylo odměněno několik občanů a celé bývalé zastupitelstvo věcnou památkou - knihou Čarovné Železné Hory. Mimo to byl obdarován bývalý starosta velkým pugetem květů a malými dary. Celkové zasedání a volby byly vedeny ve standartním duchu. Také vše bylo dokumentováno. Fotografie mi poskytl na starosta ing. Jan Budínský

 

30.4. 2022. Sobota

 

V obci Žlebské Chvalovice se pořádají rybářské závody na rybníku jménem Skalník. První ročník se konal v roce 1998 a od té doby nebyly přerušeny, až v roce 2021 pro celosvětovou  pandemií ( coronavirus ). A tak další ročník těchto závodů pokračuje o rok později. |K dnešnímu závodění se sešlo 24 závodníků, kteří zkouší štěstí v tomto sportu. Jak bylo vidět, ryby to moc nezajímalo a tak úlovků bylo po tenku. Vše vynahradilo pěkné počasí s usmívajícím se sluníčkem. Závody se konají dvoukolově a vítěz se určí nejdelším počtem centimetrů nachytaných ryb. Jako první se umístil Lieskovec Luboš, druhý Zvolský Jiří, třetí Minařík Jiří. foto z akce viz odkaz níže

paulinova.rajce.idnes.cz/Rybarske_zavody_2022_Zl.Chvalovice/

 

Odpoledne se na tom samém místě od 18. hodin uskuteční dětský den a při odcházejícím dnem bude zapálena čarodějnice. Tím bude ukončen měsíc duben a po půl noci přivítán měsíc květen, svátek práce a také měsíc lásky, kde jistě bude postavena některé dívence máj na důkaz, že o ní mládenci mají velký zájem. Je to dlouholetá tradice.   

                                                                     

 

Velikonoce v roce 2022

 

 

   Velikonoce jsou jarními svátky, které by měli přinést hezké a teplé počasí. To se však v dnešní době neděje, ve většině je pod mrakem a co je nejhorší, je zima. A tak by bylo snad vhodné tyto svátky přejmenovat na studené Velikonoce.

 

Události roku 2021 jsou zařazeny do záložky dění  ročnících

ROK 2021

Sběr nebezpečného a nadměrného odpadu

 

Je sobota 2. října 2021 a na návsi se sjíždí mnoho osobních automobilu s vleky plnými nepotřebných věcí. Čekají na příjezd nákladních aut na odvoz jak nebezpečného tak i směsného domácího odpadu. Kolem desáté hodiny se nákladní automobily dostavují a začíná nakládka různého domácího odpadu. Je neuvěřitelné, kolik se v domácnostech nachází nepotřebných věcí. A tak bylo vše naloženo a asi po hodině a půl auta odjíždí a náves zase zůstává netčená a čistá. F. M .

 

Další ročník cyklistického závodu 25. 9. 2021.

 

 Sobota - nejdříve odstartovaly ty nejmenší, někteří i s rodiči, bylo na ně pěkné podívání s jakou vervou se pustili do závodu jménem JOSEFINA. Další start byl různých motocyklových značek a ve 13.00 byl odstartován hlavní závod dospělých. Start a cíl byl ve Žlebských Chvalovicích, tentokrát ne u hostince, ale na místním hřišti, kde se po ukončení budou předávat ceny za jednotlivá umístění. Nakonec bude pohoštění, zábava a také popovídání o celkovém pěkném závodu jak těch nejmenších tak i těch dospělých. Bylo také pořízeno několik fotek. Nebyl jsem účastníkem těchto závodů, byl jsem jen přihlížející. Myslím, že závod je velmi náročný a pak po jízdě na kole se ještě běhá další kolo. Tak bych si přál, aby tento závod jménem JOSEFINA vydržel v naší obci co nejdéle. Dík pořadatelům. F. M

paulinova.rajce.idnes.cz/Josefina_cup_2021/

 

V naší obci je hlavním sportem fotbal, který začal v roce 1944.

 Byl také přerušen, a to v roce 1958. Toto přerušení trvalo až do roku 1971, kdy byl znovu obnoven. Zvolil se výbor, který byl následující. Předsedou oddílu byl zvolen pan ing. Vít Daněk, vedoucím oddílu Jan Polák, jednatelem Karel Spěvák, pokladníkem Jaroslav Klásek, hospodářem Václav Cyprián, politickovýchovným pracovníkem Václav Polák, trenérem mužstva František Macháček. Za ty roky se výbor několikrát změnil, vždy k dobré věci. Trenér byl stále stejný i když měl krátké přerušení, kde ho vystřídal Jiří Pelikán. Funkce trenéra Macháčka byla ukončena na vlastní žádost v roce 2004. Jak jsem předeslal na začátku, že hlavním sportem je fotbal, tak oddíl pořádal sportovní akce například volejbal, nohejbal, hokej na rybníce a také různé akce pro veřejnost, maškary, kácení máje, stínání kohouta, shazování kozla, věneček. V dnešní době oddíl hraje třetí třídu v okrese Chrudim. V letošním roce byly zrušeny čtvrté třídy a vznikly dvě třetí. Náš oddíl kopané byl zařazen do skupiny B, ve které je  deset mužstev. Horní Bradlo, SK Vítanov, SK Dřenice, Bojanov, Vraclav, Luže B, Svratouch B, Nasavrky B, Miřetice B, sokol ‚Žlebské Chvalovice. Začátek fotbalového klání začíná ve skupině B. 28.- 29. 8. 2021. Chvalovice přivítají na svém stadionu SK. Dřenice B. Tak se uvidí jaká byla příprava na soutěž. Přeji jim hodně fotbalového štěstí a co nejvíce bodů v tabulce. Já říkám, že přece v každé tabulce je pro každé mužstvo místa dost. Ke sportovišti byla vybudována nová komunikace ve východní části stadionu je nové sportoviště pro mládež i dospělé a také funguje při akcích občerstvení. Bylo pořízeno několik fotografií. F.M. www.rajce.net/a17412075

 

Oprava místních komunikací

Obec Žlebské Chvalovice opravuje místní komunikace a také provádí  velkou úpravu u obecního úřadu. Já jsem tuto akci sledoval a nafotil několik obrázku z těchto akcí. paulinova.rajce.idnes.cz/Opravy_komunikaci_Zl.Chvalovice/

Likvidace lípy na návsi:

Ti co likvidaci lípy prováděli se sešli po deváté hodině sobotního dopoledne 20 února 2021. Nejdříve si odklidili stávající informační plochu  a poté jeden z těch kácejících vylezl na lípu a upevnil provaz, který měl zajišťovat pád a směr pádu lípy. A to se podařilo ,lípa padla a okamžitě po pádu začala likvidace stromu. Jednotliví kácející se pustili s nervou do likvidace a dá se říct , že v malé chvilce  byla lípa zbavena menších větví a poté také vlastního těla. Drobné snětě byly uloženy do kontejneru a ty silné a celé tělo lípy bylo  odvezeno .Celá akce byla ukončena úklidem návesského prostranství. Tak chci také připomenout, že tyto stromy sázel pan Pekař a po mnoha letech ten pan Chramosta se svým synem co tento strom likvidoval shodou okolností bydlí tam co jeho předchůdce stromy sázel. A já jsem pamětník jak sázení těch stromů tak i jejich zániku. FM

 

Úmrtí

 

A tak píši smutnou správu , že naše řady opouští pan Josef Blažek ve věku 77 let. Po vychození základní školy se vyučil řemeslu zednickému a v této profesi pracoval celý  život  v různých stavebních firmách. Pro připomenutí poslední  a odchod do důchodů byl ze  závodu Hedvikov Třemošnice. Po vojně se šťastně oženil. Jeho manželka Ludmila pochází z Moravy z obce Blatnička, společně  vychovali 3 děti a  žili ve Žlebských Chvalovicích v rodinném domě uprostřed obce v č.p.9.

Pepa byl velice činným občanem naší obce. Členem dobrovolných hasičů byl od roku 1965 a to od 8. dubna do 5. ledna 2021. Tak jestli jsem dobře počítal, tak byl členem dobrovolných hasičů celkem 55 let a 272dní. A od roku 1990 byl zvolen starostou sboru a tuto funkci vykonával po dobu 24 let. Také byl členem místního sokola a dlouholetým členem v obecním zastupitelstvu. Dlouhá léta upravoval naší obec v různých akcích zvlášť při sečení trávy v parcích a hlavně pří udržování místního hřbitova.Byl to velice oblíbený občan naší vesnice. Budiž mu právem věnována tichá vzpomínka. Čest jeho památce. Nejvíce bude chybět jeho milované rodině a všem v naší obci. F.M.

Vzhledem, k dalšímu onemocnění covedem  rodině datum  poslední rozloučení s panem Blažkem bude teprve upřesněno.

Pro vzpomínku na Pepu několik fotografií www.rajce.net/a17128491

 

 


 

 

 

Akce nová zvonice:

V naší obci v části ,, obickách“ byla postavena velmi hezká stylová zvonice , na pěkném rozvětveném podstavci, se šindelovou střechou, s malým zvonem a také s lanem na klinkání. Zvonice je postavena v místech příjezdu do obce Žlebské Chvalovice. Za  tuto zvonici patří poděkování , těm co měli ten nápad o realizaci zvonice

 

 Události roku 2020 jsou přidány do složky dění v obci v ročnících.