Těžba dřeva nad Chvalovicema

Nad naší obcí Žlebské Chvalovice se stále těží spousty dřeva. Dělníci ze vzdálených míst se sjíždějí a pracují různými způsoby. Jedni kácí a stahují vytěžené dřevo koňmi a ti druzí mají strojní zařízení na těžbu dřeva (Lakatoše s velkého pomocníka lanovku ve svahovitém terénu. Toto dřevo skladují na určeném místě, kde ho pak krátí na různé délky a připravují k odvozu. Používají také stroj, který si po skácení sám odvětví pokrátí a uloží na místa určená k jeho odvozu. Cesty v lesích mají upravené, atak nemají žádný problém s odvozem. Klestí skladují na hromadách a pak je strojově zpracovávají (štěpkují).

Fotogalerie: Těžba dřeva