Hasiči

Hasičský sbor ve Žlebských Chvalovicích byl založen v roce 1909. V obecní kronice je doslova uvedeno.:

" V roce 1909 zřízen byl v osadě Chvalovice hasičský sbor, jež čítal hned při založení 16 činných členů. Starostou obce při založení sboru byl Jan Polák, rolník z č.3, kterýžto po dobu 11 let byl předsedou sboru hasičského. Prvním velitelem sboru byl Čeněk Nesládek, hostinský z Chvalovic. Sbor vypraven při založení jednou ruční čtyřkolovou stříkačkou s potřebným množstvím hadic, jedním hákovým žebříkem a úplnou výstrojí pro 16 členů".

Z první zápisové knihy se dozvídáme, že zřejmě někdy na podzim roku 1909 byla svolána zakládající Valná hromada. Bohužel přesné datum není k dohledání, ale již následující schůze výborová z 19. prosince 1909 a další výborová z 25. prosince 1909 upřesňují datum založení sboru.

Nejdůležitějším dokumentem , který rok vzniku dokládá způsobem nejpřesvědčivějším je pamětní list z 1.1.1910, který uvádí mj.:

"První stanovy sboru byly uznány výnosem c.k. místodržitelstvím král. Českého ze dne 3. října 1909, čís.166".

Prvního požáru se náš sbor zúčastnil 5. listopadu 1909 v počtu 8 mužů v Bousově, druhého 25. listopadu 1909 v počtu 9 mužů v Biskupicích. Podle evidence se sbor zúčastnil v letech 1909 - 1929 celkem u 27 požárů v místě a okolních obcích.

V současné době má sbor 39 členů. Služebně nejstaršími jsou Václav Horálek (od 1963), Josef Šindelář a Josef Bležek st. (od 1964).

K dispozici mají stříkačku PS 12 a starší PS 8 s nezbytným množstvím příslušenství. K přemisťování techniky slouží traktor. Vše je uskladněno v hasičské zbrojnici.

Do historie našeho sboru se zapsaly generace významných, ale i zcela neznámých občanů nejenom naší obce. Ať už byly jejich názory odlišné, ať už zastávali odlišné sociální postavení a profese, všechny je spojoval jediný cíl - dobrovolně a bez nároku na slávu pomáhat bližnímu svému. Není možné všechny tyto obětavé lidi vyjmenovat, ale je možné jim vzdát za jejich činy hold, alespoň tímto malým příspěvkem. Jejich činy zůstávají nezapomenutelné. Přejme si, ať osud a štěstí stojí při dnešních a budoucích členech našeho sboru, aby měli hasiči vždy dost síly překonávat překážky, které překonat lze, dost trpělivosti snášet nepřekonatelné a dost rozvahy tyto věci od sebe odlišovat.

V roce 2009 oslavil Sbor dobrovolných hasičů ve Žlebských Chvalovicích 100. výročí svého založení.

Fotografie z této akce naleznete zde: paulinova.rajce.net/Oslavy_vyroci_zalozeni_SDH

                                                      paulinova.rajce.net/Oslavy_100_let_zalozeni_SDH

22. srpna 2009 se konala v prostoru za hřištěm ve Žlebských Chvalovicích schůze hasičů, po které následovalo přátelské posezení s hudbou, a na ohni se opékaly vepřové kýty.

Fotografie zde                      paulinova.rajce.net/Posezeni_hasicu_22.8.2009_na_hristi

                                          paulinova.rajce.idnes.cz/SDH_-_Zl.Chvalovice/