Akce roku 2015

Valná hromada hasičského sboru Žlebské Chvalovice 12.12.2015

Valnou hromadu zahájil bratr Jaroslav Houfek. Členové sboru povstali a uctili památku zesnulých bratrů minutou ticha. Poté se ujal slova starosta sboru Luboš Sobotka, promluvil velitel sboru Jiří Horálek a následoval projev jednatele sboru Josefa Blažka, který promluvil o přípravě prací na rekonstrukci hasičské budovy. Pokladník Jiří Horálek st. obsáhle seznámil členy s financemi. Zprávu o revizi podladny přečetl bratr Houfek a vyznělo, že vše je v pořádku. V diskuzi promluvil starosta obce pan Matějovič o podmínkách výpomoci sboru a také seznámil s přípravou slavností obce a sboru mezi jarním a letním obdobím. Do této doby by chtěli mít logo obce.
Zpestřením této schůze bylo udělení medailí za věrnost a obětavou práci ve sboru těmto bratrům:  Jiřímu Horálkovi, Františku Macháčkovi, Vladimíru Polákovi, Jiřímu Hamsovi, Jaroslavu Houfkovi, Václavu Horálkovi a Václavu Kutílkovi. Také byli přijati tři noví členové: Lenka Sobotková, Michal Pokorný a Martin Virák. Promluvil také zástupce okresu bratr Josef Labuť. Nebylo zapomenuto ani na občerstvení. Nakonec bylo poděkováno za účast a popřáno vše nejlepší do Nového roku.

 

Soutěž hasičů v Hošťalovicích

Chválovští hasiči se dne 20.6.2015 zúčastnili soutěžě v Hošťalovicích. Skončili na pěkném třetím místě a jak vidno na fotografii dostali věcné ceny a hlavně pohár. Další fotografie, za které děkujeme Ondřeji Šmídovi  zde: paulinova.rajce.net/SDH_Zl.Chvalovice_-_20.6.2015_v_Hostalovicich
odkaz na videa ze soutěže: www.youtube.com/playlist?list=PLPAXVlbhghPcxKiv_tjaMP9LOJfQ8eXVE

 

Mimořádná členská schůze SDH

 

Sbor dobrovolných hasičů Žlebské Chvalovice svolává na den 9.5.2015 mimořádnou členskou schůzi. Jejími hlavními body má být představení , odsouhlasení a výklad nových stanov Sboru Dobrovolných Hasičů   Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  Další bod byl velkým překvapením pro mnohé členy sboru a zvlášť pro ty, co byli odměněni za příkladnou a obětavou činnost v hasičském hnutí a za pozvednutí SDH Žlebské Chvalovice. Bylo jim předáno Čestné uznání s velmi hezkým darem stříbrnou hasičskou sekerkou v líbivé kazetě. Při této události bylo podáváno milé pohoštěnív podobě dobře připraveného ovaru a dobrého piva. Od obdarovaných bylo přijato po štamprličce. Na závěr starosta sboru Luboš Sobotka poděkoval všem přítomným za jejich účast. Snímky s této mimořádné schůze na  paulinova.rajce.net/Mimoradna_schuze_hasicu

 

Nové uniformy hasičů

Říkal mi soused Pepík Blažek, že Chválovští hasiči koupili šest nových hasičských obleků, které jsou pro starostu sboru Luboše Sobotku a pro členy Horálka Jiřího s.t.,Horálka Jiřího m.l.,Kutílka Jaromíra, Blažka Josefa a Vojtka Zdeňka.Tak ať se jim pěně nosí.

 

Zvaní na hasičský bál

Tak jako každým rokem Chválovští hasiči chodí  popřát mnoho zdraví v novém roce a zároveň pozvat do bálu, který se koná 17. ledna. K tanci a poslechu bude hrát kapela Univerzum.  pořízené foto viz zde: paulinova.rajce.net/Lhotka