Jubilanti 2011

V letošním roce oslaví kulaté a půlkulaté narozeniny tito naši spoluobčané:

 

Adriana Vojtková, 5 let

 Kateřina Zvolská 10 let

 Eva Zavadilová, 70 let

 Martin Chramosta, 40 let

 Radka Šťastná ,35 let

 Růžena Klásková, 90 let

 Marie Poláková, 85 let

 Marie Medunová,  85 let

 Miroslav Chmelík, 75 let

 Václav Hercík, 75 let

 Marie Vamberská,    70 let

 Miloslav Vamberský, 70 let

 Ludmila Blažková, 65 let

Jana Horálková, 65 let

Václav Kutílek, 60 let

Luboš Sobotka, 30 let

 

 Pan Jaroslav Houfek se svých 85. narozenin, které by letos oslavil, bohužel

nedožil. Dne 11. února 2011 se s ním mnoho občanů ze Žlebských Chvalovic

naposledy rozloučilo v čáslavské obřadní síni.