Opustili nás v roce 2013

28. prosince se naší vesničkou nese zvuk zvonu, který oznamuje, že nás opouští další člen naší obce a to paní Marie Rolencová ve věku 90 let.  Poslední rozloučení se zesnulou se koná 4. ledna v 10 hodin v místní kapli. Po církevních obřadech bude uložena do rodinné hrobky na místním hřbitově.

Dne 20. května 2013 zemřela ve věku 78 let rodačka ze Žlebských Chvalovic Miloslava Hanzlová, rozená Poláková z č.p. 78. Rozloučení se zesnulou se konalo ve Smuteční obřadní síni v Trutnově v pátek 24. května 2013 v 10.00 hodin

Ve čtvrtek dne 9. května 2013 zemřel ve věku 84 let pan Václav Polák, rodák ze Žlebských Chvalovic č.p. 3 nyní bydlící v Kutné Hoře. Rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 16. května 2013 v 11.oo hodin v kostele Všech svatých na hřbitově v Kutné Hoře.

 

Dne 15. února 2013 zemřela ve věku 91 let  paní Růžena Klásková. Poslední rozloučení se zesnulou se koná v pátek 22. února 2013 v 11.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Čáslavi