Poslední rozloučení se zesnulým panem Karlem Hamsou bylo v pátek 20. 11. 2015 v obřadní síni v Čáslavi. Zemřel po krátké nemoci ve věku 74 let. Byl to rodák ze Žlebské Lhotky, poté žil v Čáslavi

Zemřeli v roce 2015

                                                                                                     A za vše,za vše dík

                                                                                                     Za lásku, jaká byla,

                                                                                                     Za život,jaký byl....

      V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že po životě

                  naplněném prací a láskou, nás navždy opustil náš drahý a milovaný

                                manžel, tatínek, bratr, švagr, strýc, tchán a dědeček

                                                                  Pan

Doc. Ing.Josef Janoušek CSc.

                      Zemřel náhle v neděli dne 20.září 2015 ve věku nedožitých 80 let

    

                           Poslední rozloučení s naším drahým zesnulým se bude konat

                                           v úterý dne 29.září v 11.00 hodin

                                ve Velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

190 00 Praha 9 - Libeň, Drahobejlova 1294/9              

 

Janouškovi byli jedni z prvních chalupářů v obci Žlebské Chvalovice. Chalupu č.p. 11 zakoupili od Kutílkových před 42 lety

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým, přátelům, že dne 15.března 2015 odešla tiše ve věku 92 let naše drahá maminka,babička,prababička,praprababička,sestra a teta


     Paní     Marie      Šindelářová

S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili v pátek 20.března2015 ve 12.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Čáslavi.

Po smutečním obřadu byla uložena do rodinné hrobky na hřbitově ve Žlebských Chvalovicích.

V pátek 30.1. se zase do okolí rozeznívá hlas zvonku na místní kapličce a oznamuje nám, že řídnou naše řady. Odchází z tohoto světa paní Bohumila Opočenská narozená 7.3.1930, tedy ve věku nedožitých 85 let. Poslední rozloučení se zesnulou bude v pátek 6. února ve 12 hodin v obřadní síni v Čáslavi. Autobus pojede z Třemošnice přes Závratec, Lhůty, Žl.Chvalovice a Ronov náměstí.