Akce roku 2012

Rybářské závody

Rybářské závody ve Žlebských Chvalovicích letos vyhrál pan Josef Šindelář, druhý byl syn Martina Chramosty a třetí Pavel Minařík. Nejdelší rybu ulovil Martin Donát 75 cm dlouhého úhoře. Tomuto sobotnímu klání 28. dubna přálo velice pěkné počasí. Rybáři byli spokojeni a každý zúčastněný obdržel nějakou cenu. Foto z akce zde paulinova.rajce.net/Rybarske_zavody_2012

 

Úklid okolo rybníků

  Uklízelo se v prostoru kolem rybníků jak u Skalníka, tak i u Podskalníka v sobotu 14.4.2012 od 8.00. Sešlo se velké množství rybářů. Vždyť se blíží jejich začátek sezony a ten připadá na den 28.4.2012. První odchyt začíná závody v 8.00 hodin. Vše bude nachystáno a připraveno. Rybáři v plné zbroji nedočkaví těch největších délek ryb. Závody jsou dvoukolové a vítězem se stává ten, kdo uloví nejvíce naměřených centimetrů . Stánek s občerstvením je zajištěn a tak nezbývá než objednat pěkné počasí. Tak a teď jen pozdrav Petrů zdar.

foto viz

paulinova.rajce.net/Brigada_rybaru

 

 

Bilancování rybářů

     Rybářský klub při SDH Žlebské Chvalovice dne 7.4.2012 v místním hostinci hodnotil uplynulou sezónu. Úvodní slova pronesl předseda klubu a seznámil jeho členy s celoroční prací. Po jeho vyčerpávajícím proslovu se ujal hodnocení hospodář, který seznámil přítomné s počtem ryb v jednotlivých rybnících. Dalším bodem seznamoval pokladník členy se situací s velmi chudým obnosem jak v pokladně tak i na účetním bloku. Předseda se vrátil k přípravě rybářských závodů konaných ve dnech 28.dubna. Jen se zmínil několika málo slovy s tím ,že nám vše poví až na místě samém . Do diskuse se přihlásili asi čtyři diskutující jejich dotazy jim byly asi v dostatečné míře odpovězeny. Pak přišlo to očekávané vybírání příspěvků a předávání povolenek k rybolovu . I když si nikdo nevzpomněl ani nepřipomněl, že tento klub má takové půlkulaté výročí založení, tak Vám jej připomínám. Jedná se o patnáct let trvání. Já sám Všem rybářům přeji příjemné posezení u rybníků a k tomu mnoho nad mírových úlovků.

 

foto viz https://paulinova.rajce.net/Schuze_rybaru_duben_2012

 

 

 Výsadba kapříků do Návesáku 

     Pan Vladimír Polák přivezl do místního rybníku na návsi násadu malých kapříků v počtu 99 kusů , byli to samí lysci, no byli moc pěkní . Tak aby se jim v Návesáku dařilo.To je mé přání.