Akce roku 2014

Schůze rybářů

Rybářské závody 

 

 

 

Poslední dubnový víkend ve Žlebských Chvalovicích byl velmi náročný. Od 6 ranních hodin se schází rybáři u Skalníka k zahájení rybářské sezóny. Tentokrát se rybářů moc nesešlo počet startujících čítal 22 členů.Tak snad i ryby zůstaly k rybářům shovívavé, no prostě nebraly. Z dvaceti dvou rybářů bylo úspěšných jen 12 a ostatních 10 nemělo ani šupinu. První místo získal Jaroslav Houfek. Ceny za umístění byly vybírány dle vlastního výběru. Každý zúčastněný obdržel již tradičně klobásu. Počasí při závodech zpočátku bylo pošmourné, ale s přibývajícími hodinami se zlepšovalo až ke slunečnému.

Fotky k nahlédnutí jsou zde.paulinova.rajce.net/Rybarske_zavody_Zl.Chvalovice_2014 

Valná hromada

 

Valná hromada rybářů při Sboru dobrovolných hasičů ve Žlebských Chvalovicích konaná 12. dubna 2014 od 18.00 hodin.

Předseda sdružení rybářů Vladimír Polák zahájil schůzi a zhodnotil celoroční práci rybářů. Hospodář Jaromír Kutílek seznámil přítomné se zarybněním na rybnících a celkovým počtem ryb. Se stavem financí v pokladně seznámil v zastoupení Jaroslav Houfek. Otevření sezóny bylo stanoveno na 26.4. a to  závody na rybníku Skalník, které budou dvoukolové. Také byly vybrány příspěvky 300 Kč na člena. Závěrem schůze bylo poděkováno všem rybářům za jejich práci s pozdravem Petru zdar. A následovalo pohoštění, při kterém se debatovalo o všem možném v přátelském duchu. foto zde: paulinova.rajce.net/Rybarska_schuze_Zl.Chvalovice_2014